رویدادها

حمایت از آثار پژوهشی استادان در هفته پژوهش

حمایت از آثار پژوهشی استادان در هفته پژوهش

به گزارش روابط عمومی واحد یک تهران، با توجه به تایید شورای پژوهشی مرکز جهت ارتقای سطح پژوهشی اساتید محترم، واحد پژوهش و انتشارات مرکز از آثار پژوهشی استادان در قالب های کتاب و مقاله های پذیرش شده در مجلات و همایش های معتبر علمی   با توجه به استانداردهای دانشگاه جامع علمی کاربردی حمایت می نماید. 

لذا اساتید محترم و علاقه مند می توانند آثار خود را جهت بررسی به واحد یک تهران ارسال نمایند.

ارسال نظر

0 نظر

نظرات شما