فارغ التحصیلان

کاربینی

دانشجوی گرامی، لطفا نسبت به دانلود و تکمیل فرم کاربینی در لینک زیر اقدام نمایید:فرم کاربینی

فرم کارورزی

دانشجوی گرامی :فرم کارورزی حتما باید مهر محل کارورزی داشته باشد و به همراه cd تحویل شود.- مدت زمان کارورزی دانشجویان ۲۴۰ ساعت می باشد که دانشجویان باید اقدام به بازدید از یک محیط کار مرتبط ب

جبران دروس معارف از طریق آموزش مجازی دانشگاهیان، ضروری است

معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه تا به امروز تصمیم جدید مبنی بر بازگشایی دانشگاه ها بعد از ماه رمضان نگرفته‌ایم، گفت: هر گونه تصمیم گیری در این زمینه تابع تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا خوا