تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (ترم تابستان ۱۴۰۱)

تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (ترم تابستان ۱۴۰۱)** تـذکـرات مهـم **۱) انتخاب واحد تنها توسط دانشجو و فقط در تاریخ های ذکر شده فوق صورت می پذیرد و طبق تقویم آموزشی دانشگاه

لینک شهریه علی الحساب نیمسال بهمن ۱۴۰۰

دانشجویان گرامی شهریه علی الحساب نیمسال بهمن ۱۴۰۰ را میتوانید از طریق زیر بر اساس مقطع و رشته خود انتخاب و پرداخت نمایید:کاردانی و کارشناسی گرافیک و نقاشیکارشناسی روابط عمومی همه ورودی ها (همه گر

تائید و نهایی کردن انتخاب واحد و پرداخت مبلغ ۱۵% شهریه

کلیه دانشجویانی که تاکنون موفق به تائید و نهایی کردن انتخاب واحد و پرداخت مبلغ ۱۵% شهریه خود در سامانه هم آوا نشده اند، می توانند با استفاده از راهنمای ذیل نسبت به این کار اقدام نمایند :/راهنمای تائید

جبران دروس معارف از طریق آموزش مجازی دانشگاهیان، ضروری است

معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه تا به امروز تصمیم جدید مبنی بر بازگشایی دانشگاه ها بعد از ماه رمضان نگرفته‌ایم، گفت: هر گونه تصمیم گیری در این زمینه تابع تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا خوا