برنامه تابستان

برنامه تابستان

کاربینی

کاربینی

فرم کارورزی

فرم کارورزی

پذیرش مهر

پذیرش مهر

دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱ تهران، همه ساله اقدام به جذب دانشجو در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بدون کنکور می نماید.رشته های حرفه ای بدون کنکور مهر 1402 :

دوره

دوره

آموزش بارگذاری مدارک

آموزش بارگذاری مدارک

اطلاعیه مهم ثبت نمرات

اطلاعیه مهم ثبت نمرات