جبران دروس معارف از طریق آموزش مجازی دانشگاهیان، ضروری است

جبران دروس معارف از طریق آموزش مجازی دانشگاهیان، ضروری است

معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه تا به امروز تصمیم جدید مبنی بر بازگشایی دانشگاه ها بعد از ماه رمضان نگرفته‌ایم، گفت: هر گونه تصمیم گیری در این زمینه تابع تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا خواهد بود.

جذب و مراحل ارزیابی مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد

جذب و مراحل ارزیابی مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد

به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس، دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی از تعویق جذب و مراحل ارزیابی مدرسان این دانشگاه خبرداد.