اطلاعیه ثبت درخواست میهمان

 دانشجویانی که لازم است در نیمسال تابستان ۱۴۰۱ در مرکز علمی کاربردی دیگری درس انتخاب واحد نمایند می بایست طبق تقویم آموزشی دانشگاه جامع، از تاریخ ۲۵ تیرماه ماه لغایت ۱ مردادماه درخواست میهمان خود