رویدادها

دعوت به شرکت در مسابقات دانشجویان ورزشکار

 نظر به برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویان در سطح کشور، دانشجویان ورزشکار و علاقه مند می توانند در هر کدام از رشته های مورد نظر، پس از مطالعه آیین نامه پیوست، با توجه به دستورالعمل های ذکر شده در آیین نامه، در این مسابقات، به صورت مجازی شرکت نمایند.

ارسال نظر

0 نظر

نظرات شما