رویدادها

فرم کارورزی

دانشجوی گرامی :

فرم کارورزی حتما باید مهر محل کارورزی داشته باشد و پرینت شده به همراه cd تصاویر محل کارورزی تحویل شود.

- مدت زمان کارورزی دانشجویان ۲۴۰ ساعت می باشد که دانشجویان باید اقدام به بازدید از یک محیط کار مرتبط با رشته خود نمایند.

- بازه پیشنهادی تکمیل فرم کاروزی اول اردیبهشت تا ۳۰ خرداد می باشد. (۸ هفته هر هفته ۳۰ ساعت = ۲۴۰ ساعت)

-در صورت نیاز به معرفی نامه برای محل کار می توانید تا قبل از 10 خرداد با پرینت کامل فایل کارورزی به موسسه مراجعه نمایید.

- در صورت نیاز به معرفی نامه باید برگه اول فرم معرفی نامه را تکمیل و با در دست داشتن کارت دانشجویی و تسویه حساب مالی و عدم وجود نقص پرونده دانشجو، در بازه زمانی فوق به مرکز مراجعه نمایید.

- خواهشمند است ابتدا راهنمای کارورزی را به دقت مطالعه نموده و سپس مطابق با فایل فرم های کارورزی، کلیه فرم ها را به دقت تکمیل و در انتها گزارش کارورزی خود که شامل مشاهدات و مواردی که در محیط کار یاد گرفته اید شغل های مرتبط، امکان راه اندازی شغل، سازمان ها و ادارات مرتبط با شغل، نقاط قوت و ضعف شغل و پیشنهادات خود را شرح دهید.

توجه نمایید ۵ نمره مربوط به گزارش نهایی کاروزی می باشد.

عوامل ارزیابی کاروزی ۱ و ۲ جهت اعلام نمره توسط مدرس

ارزیابی گزارشات هفتگی و ماهانه کارورز (فرم گزارشات هفتگی و ماهانه) (۲۰ درصد کل امتیاز)

تعداد فرم های هفتگی باید متناسب با ۲۴۰ ساعت (سقف ۴۰ ساعت در هفته) تنظیم گردد.

از تکرار فعالیت روزانه (شامل " زدن و ... ) خوداری نمایید.

ارزیابی کارورز توسط مربی (فرم شماره ۳) (۴۰ درصد کل امتیاز)

ارزیابی کارورز توسط مدرس (فرم شماره ۴) (۲۰ درصد کل امتیاز)

گزارشات جامع و پایانی کارورز بر اساس شیوه‌ نامه مربوط

(گزارش نوشته شده توسط دانشجو به همراه متن و تصویر، نمودار شامل کلیه فعالیت هایی که دانشجو در طول کارآموزشی یادگرفته است، چارت سازمانی محل کاروزی و نقات قوت و ضعف و همچنین پیشنهادات به منظور بهبود کاروزی) (۲۰ درصد کل امتیاز)

در نهایت باید موارد زیر تکمیل و در زمان تعیین شده  به کارشناس تحویل نمائید :

۱- فرم های کارورزی به طور کامل و دقیق  تکمیل و تحویل داده شود.

۲- گزارش کارورزی ۱ و ۲ (به صورت گزارش نوشتاری و تصویر) علاوه بر فرم های کارورزی در برگه A۴ تکمیل و به همراه فرم های کارورزی تحویل داده شود.

۳- اسکن فرم کارورزی به همراه تصاویر محل کارورزی بر روی CD

توجه: فرم ها و گزارش باید پرینت تهیه شده و با خط خونا و تمیز نوشته شده و یا فایل ورود آن را دریافت و پس از تایپ به صورت پرینت شده به همراه گزارش کارورزی تایپ شده با طلق و شیرازه و یا داخل کاور A۴ تحویل مرکز گردد.

زمان تحویل کارورزی ۱ و ۲ فقط تا تاریخ 10 تیر 

بازه فوق تمدید نخواهد شد. لذا در بازه تعیین شده فرم های تکمیل شده خود را تحویل کارشناس رشته خود نمایید.

ملاک محاسبه نمره، تکمیل کلیه فرم ها به همراه گزارش کارورزی و تحویل CD خواهد بود.

فرم در لینک زیر در دسترس می باشد.

فرم کارورزی

ارسال نظر

0 نظر

نظرات شما