رویدادها

کاربینی

دانشجوی گرامی، 

لطفا نسبت به دانلود و تکمیل فرم کاربینی در لینک زیر اقدام نمایید:

فرم کاربینی


درصورتیکه شاغل هستید جهت سهولت امر برای شما، ارائه گزارش کامل محل کار شما بعنوان محل کاربینی و مهر و امضای قرارداد بلامانع می باشد.

در غیراینصورت اگر شاغل به کار نیستید و یا تمایل به بازدید از محل کار دیگری دارید، لطفا جهت اعزام به محل کاربینی انتخابی از طرف واحد یک ،مراتب را به آموزش اعلام نمایید.

(هماهنگی جهت بازدید از محل کاربینی یک روز کاری اداری از ساعت 8 صبح تا 17 خواهد بود که متعاقبا تاریخ دقیق آن اعلام خواهد شد).

آخرین مهلت ارایه فرم کاربینی 22 خرداد ماه می باشد.

عدم ارائه فرم های پرینت شده به منزله ثبت غیبت در آزمون خواهد بود.


ارسال نظر

0 نظر

نظرات شما