فارغ التحصیلان

کاربینی

دانشجوی گرامی، لطفا نسبت به دانلود و تکمیل فرم کاربینی در لینک زیر اقدام نمایید:فرم کاربینیدرصورتیکه شاغل هستید جهت سهولت امر برای شما، ارائه گزارش کامل محل کار شما بعنوان محل کاربینی و مهر و امض

فرم کارورزی

دانشجوی گرامی :فرم کارورزی حتما باید مهر محل کارورزی داشته باشد و پرینت شده به همراه cd تصاویر محل کارورزی تحویل شود.- مدت زمان کارورزی دانشجویان ۲۴۰ ساعت می باشد که دانشجویان باید اقدام به

جبران دروس معارف از طریق آموزش مجازی دانشگاهیان، ضروری است

معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه تا به امروز تصمیم جدید مبنی بر بازگشایی دانشگاه ها بعد از ماه رمضان نگرفته‌ایم، گفت: هر گونه تصمیم گیری در این زمینه تابع تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا خوا