پادکست

آدم‌های معمولی که ناگهان نابغه شدند...

آدم‌های معمولی که ناگهان نابغه شدند...

Zoomit

آدم‌های معمولی که ناگهان نابغه شدند...

با وجودی که انسان با استفاده از قدرت مغز خودش به رمزگشایی از اتفاقات پیرامون می‌پردازد، اما هنوز مغز یک عضو اسراسرآمیز باقی مانده است؛ در این قسمت از پادکست زومیت به بررسی پدیده‌ای می‌پردازیم که طی آن یک انسان معمولی به یکباره در اثر یک حادثه تبدیل به یک نابغه می‌شود. 


پادکست زومیت به بررسی و تشریح سوژه‌های جذابی در محیط پیرامون ما می‌پردازد که از دریچه‌ی علم و تکنولوژی قابل بررسی است.

منبع: Zoomit

ارسال نظر

0 نظر

نظرات شما